Ontvangst- en groetruimte

In de aparte groetruimte kan je een laatste groet brengen aan de overledene en de familie condoleren. Groeten kan zowel net voor de plechtigheid, als op een zelf uitgekozen moment door de familie.